JUDr. Zuzana Císařová

JUDr. Zuzana Císařová

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a nadväzujúce študijné pobyty a stáže v zahraničí (Nemecko). Pôsobí v advokácii od roku 1994. Počas svojej praxe pôsobila na senior pozíciách v popredných českých advokátskych kanceláriách (naposledy Kocián, Šolc, Balaštík, advokátska kancelária, s. R. O.). V súčasnosti vykonáva advokáciu vo vlastnej kancelárii v spolupráci s ďalšími advokátmi.

Vedľa advokácie sa venuje pedagogickej, posudkovej a publikačnej činnosti, zúčastňuje sa legislatívnych prác, od roku 1997 je odbornou asistentkou Ústavu autorského práva, práv priemyselných a práva súťažného Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 2001 - 2006 bola predsedníčkou odvolacieho výboru etickej komisie Medzinárodnej asociácie farmaceutických firiem. Je zakladajúcim členom a členom správnej rady Alai Česká republika, českej pobočky Medzinárodnej literárnej a umeleckej asociácie Alai. Venuje sa aj prednáškovej činnosti a je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií najmä z oblasti práv duševného vlastníctva.

V praxi sa zameriava na oblasť obchodného práva, pracovného práva, občianskeho práva a práva duševného vlastníctva vrátane súťažného a mediálneho práva a reklamy, a práva na ochranu osobnosti. Pôsobí ako známkový zástupca a zástupca v súdnych sporoch a rozhodcovskom konaní.