JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Je dlhoročnou členkou katedry obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej. Jej zameranie, rovnako ako dané katedry, je veľmi obsiahle. Jedná sa o výučbu napr. Založenia a vzniku obchodných korporácií (tuzemských i nadnárodných), práv a povinností ich spoločníkov, postavenie štatutárnych orgánov a ich rokovania až po obchodné záväzkové vzťahy.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily