JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Je dlhoročnou členkou katedry obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej. Jej zameranie, rovnako ako dané katedry, je veľmi obsiahle. Jedná sa o výučbu napr. Založenia a vzniku obchodných korporácií (tuzemských i nadnárodných), práv a povinností ich spoločníkov, postavenie štatutárnych orgánov a ich rokovania až po obchodné záväzkové vzťahy.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily