JUDr. Luboš Bárta, MBA

JUDr. Luboš Bárta, MBA

Mezinárodný expert v oboru vína - partner a porotca významných medzinárodných súťaží, organizovaných po celom svete. Dlhoročný šéfredaktor časopisu SOMMELIER / Revue pre Hotel a Restaurant, lektor kurzov a študijných programov o využití vína v cestovnom ruchu, gastronómii, marketingu a public relations vo víne. Autor či spoluautor siedmich kníh, stoviek článkov, publikovaných v odborných časopisoch. Spoluautor rozhlasových popularizačných programov. Je čestným členom rady zahraničných vínnych spoločností, držiteľom medzinárodných ocenení. Spolupracuje s obchodnými komorami mnohých krajín, národnými a regionálnymi interprofesijnými združeniami a spoločnosťami, zastupiteľskými úradmi.

Svoju odbornosť v odbore vína, spolu s predchádzajúcimi skúsenosťami z oblastí gastronómie, hotelierstva, potravinárskeho priemyslu a jeho kontroly uplatňuje v posledných ôsmich rokoch ako lektor a učiteľ.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily