JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

Právnička pôsobiaca v advokátskej kancelárii Holubová-advokáti s.r.o. Zameriava sa na medicínske právo, právo cestovného ruchu a spory s európskym prvkom. Prvým dvom špecializáciám sa venuje aj vo svojom voľnom čase. So záujmom o uvednú oblasť práva súvisí aj jej členstvo v Pan-európskej organizácii právnikov špecializujúcich sa na ujmu na zdraví (PEOPIL) a členstva v Skupine právnych expertov Medzinárodnej horolezeckej federácie (UIAA). Špecializácia na spory s európskym prvkom je daná predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami. Klára Havlíčková totiž v rokoch 2007 - 2011 pôsobila ako právnička v kancelárii vládneho splnomocnenca pre zastupovanie Českej republiky pred Súdnym dvorom Európskej únie.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Politológie na Kansaskej štátnej univerzite.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily