JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Advokátka zaoberajúca sa najmä obchodným právom a právom cenných papierov. Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a následne absolvovala postgraduálne štúdium na Technickej univerzite v Drážďanoch, program "Gemeinsamer Rechtsraum Europa, Die Europäische Integration und Mittel-, Ost- und Südosteuropa" (katedra Jeana Monneta), so zameraním na európske právo a právo európskej integrácie. V roku 2008 obhájila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity rigoróznu prácu na tému "Vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci z pohľadu komunitárneho práva" a získala titul JUDr. V rámci vysokoškolských štúdií absolvovala jednoročný študijný pobyt na právnickej fakulte univerzity v Konstanz (SRN).

Počas svojej praxe pôsobila v popredných advokátskych kanceláriách v ČR i v zahraničí. Pravidelne publikuje a je autorkou niekoľkých odborných článkov predovšetkým z oblasti obchodného práva. Iva Podhorská hovorí plynule anglicky a nemecky. Od roku 2009 je súdnou tlmočníčkou pre nemecký jazyk.