JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Advokát od r. 1998, špecializuje sa na problematiku práva občianskeho (najmä právo majetkové, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, korporátne právo, vymáhanie pohľadávok). Dlhoročný lektor vzdelávacích agentúr. Spoluautor publikácie Základy obchodného práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáre k insolvenčnému zákonu (Nakladateľstvo C.H.Beck 2010).

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor ekonomika priemyslu (1987), a Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, odbor právo (1994), kde absolvoval aj rigoróznu štúdium a skúšku (1998). V rokoch 2000 - 2007 prednášal obchodné právo na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Okrem pôsobenia v Business Institute (od r. 2014) sa ďalej venuje okrem advokácie samostatnej lektorskej činnosti.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily