JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapísanou v Českej advokátskej komore a v Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na daňové právo v Českej a Slovenskej republike, najmä na medzinárodné zdanenia a daňové spory. Medzi jej ďalšie špecializácie patrí právo EÚ, trestné právo (najmä hospodárska kriminalita a trestná zodpovednosť právnických osôb) a právo nehnuteľností (právne aj daňové previerky nehnuteľností, zastupovanie v správnom i stavebnom konaní a pri rokovaní s katastrálnym úradom).

Hana Skalická tiež pôsobí ako vedúca Katedry finančného a daňového práva v Škoda Auto Vysokej škole.

V súťaži Daniar & Daňová firma roka bola zvolená "Daňovou hviezdou roka 2011" v kategórii medzinárodné dane a zároveň bola zaradená do "Daňové kancelárie snov". Tiež publikácia Global Law Experts 2011 odporúča Hanu Skalickú ako jediného právneho experta z Českej republiky pre Corporate Tax Law.

Je členom International Fiscal Association (IFA), pričom bola vymenovaná národným spravodajcom za Českú republiku pre roky 2013, 2014 a 2015.

Je autorkou mnohých odborných článkov vrátane dvoch vydaní knihy Medzinárodné daňové vzťahy. Pred založením vlastnej advokátskej kancelárie v roku 2012 pôsobila v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy a Peterka & Partners.