JUDr. Eva Barešová

JUDr. Eva Barešová

JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a svoj profesný život zasvätila právnym službám v štátnej správe. Od roku 1993 pracuje ako vedúci samostatného oddelenia legislatívy Českého úradu zememeračského a katastrálneho, kde sa podieľa na príprave predpisov pre túto oblasť. Problematike nehnuteľností sa venuje aj vo svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Je autorkou mnohých článkov v odborných časopisoch a spoluautorkou napr. týchto publikácií: Vzory listín o nehnuteľnostiach; Zákon o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam - nakladateľstvo C. H. BECK, Prehľad judikatúry vo veciach katastra nehnuteľností - nakladateľstvo Wolters Kluwer ČR či Príručka pre prípravu na autorizáciu inžinierov a technikov vo výstavbe a pre prax - nakladateľstvo ABF. Lektorovaniu sa venuje ako v rámci štátnej správy, tak aj komerčnej sféry. Prednáša okrem iného na vysokých školách – Stavebnej fakulte ČVUT a na VŠE na Inštitúte oceňovania nehnuteľností.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily