JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Vyštudovala Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe (1990) a doktorát tu získala v roku 2001. Profesijnú kariéru začala v advokácii a od roku 1996 pôsobí v štátnej správe. Pracovala ako právnik katastra, vedúci právneho oddelenia a od roku 2005 do októbra 2021 bola riaditeľkou kancelárie riaditeľa Katastrálneho úradu pre hlavné mesto Prahu.

Dlhodobo sa venuje problematike katastra nehnuteľností, publikačnej a lektorskej činnosti. V súčasnej dobe prednáša na katedre občianskeho práva a pracovného práva a katedre správneho práva a správnej vedy Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na katedre súkromného práva vysokej školy CEVRO INSTITUT v Prahe. Je členkou Únie podnikových právnikov, v roku 2013 získala ocenenie Podnikový právnik 2013 v kategórii Právo nehnuteľností. Je tiež držiteľkou ocenenia Právnik roku 2018 za odbor správne právo.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily