Ing. Jan Hotmar

Ing. Jan Hotmar

Ing. Jan Hotmar

Ing. Jan Hotmar sa špecializuje na oblasť kvality starostlivosti v zdravotníctve.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily