Ivo Kubíček

Ivo Kubíček

V oblasti ICT sa Ivo Kubíček pohybuje už skoro štvrť storočia. Od pôvodného fyzického budovania sietí a stavby PC sa posunul k designu infraštruktúrnych prvkov. Architektonické, predpredajné aj predajné aktivity od širokého záberu (PC, ntb, servery, UPS, siete) začal na prelome storočí viac orientovať na siete a bezpečnosť. Svoju znalostnú bázu podporil štúdiom na Cisco Academii, rovnako tak ako získaním radu certifikácií. V minulom zamestnaní na pozícii produktového špecialistu riešil siete a ich bezpečnosť so širokým portfóliom zákazníkov (od rôzne veľkých ISP, cez štátne organizácie až k firmám a korporáciám). Aktuálna práca v kompetenčnom centre bezpečnosti ICT u jedného z popredných poskytovateľov ICT dáva ďalšie nové podnety. Vždy sa snaží byť pri riešení úloh efektívne, čo často znamená nečakanú, ale funkčnú kombináciu rôznych nástrojov. Tieto inovatívne pohľady majú určite svoje korene v jeho záľube v „bastlení“, záujme o moderné technológie a túžbe pomôcť, ako najlepšie to ide.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily