Ing. Zlatko Tvrdoň

Ing. Zlatko Tvrdoň

Ing. Zlatko Tvrdoň je odborník, ktorý sa dlhodobo pohybuje obchodným činnostiach v bankovníctve, realitnom maklérstve a v predaji komodít spotrebiteľského trhu.

Po štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave prešiel rôzne zamestnania v oblasti štátneho sektoru, školstva až po bankový, realitný a poisťovnícky sektor. Vo svojich prednáškach sa venuje osobnostnému rozvoju – ktorý zahŕňa široké spektrum softskills tém.

V súčasnosti sa venuje dlhodobému experimentu – absolvuje rôzne zamestnania – od manažmentu, cez služby až robotnícke práce (niekedy až 3 súčasne), aby sa ešte viac v rámci svojich prednášok priblížil svojím cieľovým skupinám. Takisto experimentuje s rôznymi životnými situáciami – ktoré sám prežije a to tvorí základ zážitkovosti jeho prednášok a publikačnej činnosti – jednoducho povedané – prednáša to, čo zažil a všeobecne známu teóriu používa vo svojich prednáškach okrajovo a minimálne ako doplnok a potvrdenie svojich životných skúseností.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily