Ing. Zdeněk Boháč

Ing. Zdeněk Boháč

Je absolventom odboru informatika na ČZU v Prahe. Počas 16 rokov praxe v oblasti informatiky zastával rôzne funkcie od technických (programátor, systémový administrátor, infraštruktúrny architekt), cez analytické (analytik užívateľských požiadaviek, test analytik, procesný analytik) až po manažérske (projektový manažér).

Od roku 1996 pracoval v IT spoločnostiach ATS s.r.o., Infima s.r.o. a Komix s.r.o. na pozíciách analytik a potom ako projektový manažér. V tomto období napríklad analyzoval a navrhoval testovací a komunikačný polygón v spolupráci s Vojenským technickým ústavom elektrotechniky v Jinoniciach, systém na správu skladových vozidiel pre spoločnosť Škofin a.s. a systém Cestovného poistenia pre poisťovňu Vitalitas a.s.. Od roku 2004 pracoval v spoločnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. v oddelení System Development and Integration, kde ako analytik definoval požiadavky napríklad na telekomunikačné služby s pridanou hodnotou (napr. hlasovanie pomocou SMS), systém "Eurotel live!" a odstavenie mobilnej siete NMT (601xxxxxx).

Od roku 2006 pracuje v spoločnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na pozícii Senior špecialista pre IT Governance, kde zodpovedá za návrh aj implementáciu IT procesov a riadenie subdodávok IT transformačných projektov pre Telefónica Europe a Telefónica Spain, kam patrí aj implementácia globálnych IT procesov Business Relationship Management, Demand Management a Certification Testing.

Od roku 2014 sa stal manažérom oddelenia Corporate processes & Quality v spoločnosti O2 Czech Republic, kde zodpovedá za vykonávanie interných auditov a prípravu spoločnosti na ISO certifikácie a ďalej za správu centrálneho procesného kompasu O2.

Od decembra 2017 prijal ponuku viesť transformačný program IT na pozíciu Program Director. Je zodpovedný za riadenie transformácie IT služieb a nového produktového katalógu.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily