Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA vyštudoval hutnícku fakultu VŠB, následne absolvoval postgraduálne štúdium v ​​odbore Ekonomika a riadenie a štúdium MBA na VŠE v Prahe. V rámci činnosti v Českom marketingovom zväze získal a obhájil certifikát Marketingový manažér.

V oblasti marketingu pracuje už vyše 20 rokov, z toho viac ako polovicu času strávil v podnikovej sfére na rôznych manažérskych pozíciách od operatívneho riadenia až po vrcholový manažment. Ďalšia časť profesionálnej kariéry až do dnešnej doby sa týka pedagogickej činnosti na štátnych aj súkromných vysokých školách. Súbežne sa zaoberá poradenskými a konzultačnými službami v oblasti marketingu a obchodu so zameraním na tvorbu firemných stratégií a zavádzanie marketingového riadenia predovšetkým vo sfére priemyselných podnikov.

Pracuje tiež ako lektor a člen Rady pre certifikáciu v organizácii CIMA. Na obchodnom inštitúte vyučuje predmety Integrovaná komunikácia v off-line médiách, Marketing produktu a značky, Marketing ako interaktívny proces.

Ako lektor preferuje pri výučbe interaktivitu účastníkov, aktívny prístup k štúdiu aj ochotu na sebe pracovať a vzdelávať sa. Jeho cieľom je odovzdávať študentom svoje skúsenosti a znalosti z manažérskej praxe i odbornej pedagogickej činnosti v takej podobe, aby ich mohli aplikovať do svojej praxe a získali potrebnú orientáciu v riešení praktických marketingových problémov. Absolventi týchto predmetov budú schopní orientovať sa v marketingovej problematike na domácich i zahraničných trhoch, odborne analyzovať marketingové prostredie, vytvárať a realizovať marketingové komunikačné stratégie a efektívnu produktovú politiku.

K výučbe používa prípadové štúdie a rad praktických príkladov, kde využíva znalosti a skúsenosti ako z bývalej manažérskej praxe, tak informácie a poznatky z pedagogickej a publikačnej činnosti.