Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Študovala na univerzitách v Prahe, Veľkej Británii. Prešla celú radu profesionálne zameraných seminárov v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Rakúsku. Pracovné skúsenosti získala na vedúcich pozíciách v medzinárodnej firme Neumann International. Zaoberala sa tu poradenskou činnosťou v oblasti vyhľadávania špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Medzi ďalšie aktivity patrilo aj riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). Ďalej sa neskôr v rešpektovanej banke zaoberala koncepciou vzdelávacích programov a sama ich pilotne lektorovala.

V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a zároveň vedie dôležité projekty v tejto oblasti. Je tiež veľvyslankyňou pre PR v spoločnosti People Management Forum.

Ako trénerka sa špecializuje na tvorivé dielne zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, mäkkých zručností, vedenie ľudí, leadershipu a predaja. Vedie tiež špecializované tréningy so zameraním na nábor pracovníkov, strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovania, a medzikultúrny riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.