Ing. Vladimír Volko

Ing. Vladimír Volko

Ing. Vladimír Volko je lektor, konzultant a kouč, ktorý sa lektorovaniu venuje už od roku 1997. Špecializuje sa na poradenskú činnosť v oblasti zvyšovania výkonnosti podniku v mnohých oblastiach manažmentu (automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo či služby). Vedie tiež tréningy z oblasti lean production. Pôsobil ako top manager výrobné firmy a teraz je spoluvlastníkom poradenské firmy VI - Value Innovation, s.r.o.

Vyštudoval Vysokú školu banskú v Ostrave, kde sa venoval aj postgraduálnemu štúdiu. Odborne sa venuje predovšetkým týmto oblastiam: Lean production systems & process Optimalization, Quality management & Manufacturing Management Systems, Project management, Risk management & Economics and Financial Management, Asset management (riadenie prevádzkových aktív), Podnikové "doplnkové" IS k existujúcim hlavným IS ( intranetové podnikové aplikácie, najmä v oblasti kvality a plánovania výroby), HRD & HRM (manažment ľudských zdrojov).

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily