Ing. Vladimír Bříza, MBA

Ing. Vladimír Bříza, MBA

Po absolvovaní Elektrotechnickej fakulty ČVUT v Prahe pracoval na rôznych pozíciách v oblasti IT/IS v KB, odkiaľ sa neskôr presunul do interného auditu. Vzdelanie si rozšíril postgraduálnym štúdiom na VŠE, Oklahoma City University a Nottingham Trend University.

V oblasti interného auditu sa zameriava najmä na kontroly v procesoch so zameraním na riadenie rizík, corporate governance, outsourcing a oblasť IS/IT. Menovaný má skúsenosti z rôznych organizácií v oblasti sektora finančných služieb, zv. bánk, poisťovní, investičných spoločností, penzijných fondov, atď.

V súčasnej dobe pôsobí v Amundi Slovakia na pozícii Compliance Officer.

Je členom Českého Inštitútu Interného Auditu (ČIIA), Risk management klubu.
V ČIIA prednáša v rámci certifikovaného programu Vzdelávanie audítorov v oblasti IS/IT.