Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D.

Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D.

Pôsobí na Technickej univerzite v Liberci. Špecializuje sa na strategický manažment, ekonomiku a manažment služieb verejného sektora, manažment v zdravotníctve, ekonomiku a riadenie služieb.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily