Ing. Tomáš Vostřel

Ing. Tomáš Vostřel

V súčasnej dobe je vedúcim oddelenia projektovej podpory a HelpDesku v spoločnosti Správa železničnej dopravnej cesty, štátnej organizácie. Predtým bol koordinátorom projektov IKT v TV NOVA (CET21).

Venuje sa poradenstvu v oblasti riadenia projektov ICT a lektorskej činnosti. Špecializuje sa na riadenie projektov ICT a štandardizáciu procesov a postupov v spoločnostiach, ktoré sa stretávajú s vnútornými organizačnými problémami. K tomu využíva aj skúsenosti z funkcie interného audítora ISO 9001.

Je členom Spoločnosti pre projektové riadenie, sekcia riadenia projektov ICT. V tej istej spoločnosti patrí k skupine poradcov prezidenta.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily