Ing. Tomáš Rain, Ph.D.

Ing. Tomáš Rain, Ph.D.

Odborný asistent na katedre informačných technológií Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe a zároveň manažér pražskej pobočky spoločnosti STORMWARE s. r. o., v ktorej zodpovedá za realizáciu obchodnej stratégie v Prahe av Stredočeskom kraji. V spoločnosti sa podieľa na školeniach a konzultáciách, na formulácii obchodnej stratégie, osobne riadi implementáciu na projektoch pre významných zákazníkov, spolurozhoduje o obchodnej orientácii spoločnosti a vývoji nových produktov, zaisťuje nábor a adaptáciu nových zamestnancov pobočky.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily