Ing. Šárka Tomisová, DBA

Ing. Šárka Tomisová, DBA

Absolventka Vysokej školy logistiky v Přerove. Pracuje ako lektor, kouč a poradca. V oblasti logistiky pracovala v mnohých odvetviach (strojárstvo, medzinárodný obchod, transport a doprava, textilný priemysel) a to predovšetkým v manažérskych pozíciách.

V súčasnosti pôsobí ako lektor a konzultant v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých. Dosiahla titul CLog. - Konzultant a tréner logistiky. Je autorkou výukových materiálov, venuje sa tvorbe výučbovej metodiky a je autorkou a spoluautorkou niekoľkých projektov, ktoré sú zamerané na vzdelávanie dospelých a osobný rozvoj. Jej lektorská a poradenská činnosť sa vyznačuje predovšetkým netradičným prístupom, ktorý je poznačený koučovaním. Koučing je jedným z profesijných zameraní a v tomto ohľade je aktívny v Asociácii integratívnych koučov, kde pracuje ako výkonná riaditeľka. V rámci koučovania spolupracuje s mnohými inštitúciami a to aj v oblasti sociálnych služieb, osobného rozvoja a ďalšieho vzdelávania, kde vzdeláva pracovníkov napr. ÚP, pracovníkov sociálnych služieb, personalistov, poradcov pre osobný rozvoj a ďalších.