Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Ing., Ph.D., MBA (h-index 9) v roku 2004 ukončila postgraduálne štúdium na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach, Poľnohospodárskej fakulte, odbore Ekonomika podniku a manažment av súčasnej dobe odborne pôsobí na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach, Ústavu podnikovej stratégie, Katedre manažmentu s profesijným zameraním na podnikové procesy, projektové riadenie inovácií, manažérske zručnosti a znalostný manažment. Je autorkou odborných kníh, vedeckých článkov a príspevkov, výskumných projektov OP Výskum, vývoj a vzdelávanie (OP VVV), OP Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť (OP VK), OP Podnikanie pre inovácie (OP PIK), programu ÉTA TA SR, Grantového programu Juhočeského kraja , ale aj interných projektov, kde pôsobia v úlohe riešiteľa/spoluriešiteľa/hodnotiteľa/tvorcu aktivity. Prednáša v bakalárskych, magisterských, BBA a MBA akreditovaných študijných programoch Úvod do projektového riadenia, Riadenie projektov, Procesy a strategické riadenie ľudských zdrojov.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily