Ing. Petr Mačat, Ph.D.

Ing. Petr Mačat, Ph.D.

Má dlhoročné skúsenosti s riadením dodávateľských vzťahov a to ako na úrovni externých dodávateľov, tak na úrovni tvorby/reportingu SLA parametrov v rámci vzťahov s klientmi internými. Vo svojej profesijnej kariére sa primárne venoval oblastiam ako: tvorba servisného katalógu, definovanie služieb a ich zavádzanie a governancia externých dodávateľov. Niekoľko rokov pôsobil ako projektový manažér, konzultant v rôznych IT oblastiach a procesný špecialista so zameraním na ITIL a CobiT.

Vyštudoval Fakultu stavebnú Vysokého učenia technického v Prahe, odbor Systémové riadenie v stavebníctve a investičnej výstavbe (2001). V rámci postgraduálneho štúdia na rovnakej fakulte sa zameral na štúdium a aplikáciu systémovej dynamiky v oblasti investičnej výstavby (2009).

Aktuálne pracuje v Komerčnej banke na pozícii IT Area Leader v novo ustanovenej organizačnej jednotke „tribe“ v oblasti Business Financing, kde sa venuje agilnému vývoju.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily