Ing. Monika Kohoutková, MBA

Ing. Monika Kohoutková, MBA

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. na pozíciu personálne riaditeľky. Táto spoločnosť je členom Skupiny ČEZ, core biznis v oblasti projektovania, inžinieringu a komplexných dodávok energetických celkov - klasických a jadrových elektrární, paroplynových cyklov a špičkovacích zdrojov.

Predtým pracovala ako personálna riaditeľka v spoločnosti LESS a.s. V oblasti ľudských zdrojov sa pohybuje už od roku 1992 a za túto dobu prešla niekoľkými pozíciami s rôznorodou pracovnou náplňou a intenzitou zodpovednosti, pracovala napríklad ako referent technického úseku, priemyselný inžinier, projektový metodík či vedúci Správy a personalistiky.

Vyštudovala VŠB v Ostrave, odbor Podnikanie a manažment a tiež International Business School v Brne, Master of Business Administration. Absolvovala rôzne akreditačná kurzy, z ktorých významné v rámci súčasne zastávanej pozícii sú: priemyselný moderátor, ktorý absolvovala v rokoch 2005 - 2006 na Medzinárodnom inštitúte certifikačných štúdií riadenia ľudských zdrojov InterPersonnel, ďalej výcvikový program Strategické riadenie ľudských zdrojov a výzvy pre HR šampiónmi, interný audítor , interný lektor, ai.