Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Absolvent Západočeskej Univerzity - odbor Jadrovo energetické zariadenia, Open University a rady tuzemských i zahraničných kurzov a seminárov. Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká republika. V roku 2001 uviedol na slovenský trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ. Air Liquide je svetovou jednotkou v oblasti výroby technických plynov a aplikačných technológií. Od roku 2012 sa venuje len výučbe, prednáškovej a konzultačnej činnosti, kde zúročuje svoje bohaté praktické skúsenosti z práce so zákazníkmi, v obchode a v riadení spoločností. Externe spolupracuje s významnými konzultačnými firmami v ČR. Pôsobil napr. ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Pôsobí aj ako poradca alebo lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností pod. Pre niektoré spoločnosti na českom trhu. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Od roku 2006 vyučuje na Vysokej škole finančnej a administratívnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing. Vedie a oponuje každým rokom desiatky bakalárskych a diplomových prác študentov. Od roku 2018 spolupracuje ako lektor s Business Institut EDU, a.s. Je autorom mnohých publikácií, odborných knihy, vysokoškolských skrípt, dištančných študijných opôr a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úlohou a funkciou KCM.