Ing. Milan Postler, Ph.D.

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Prednáškovej činnosti sa venuje na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného podnikania a komerčných komunikácií Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Okrem toho pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je spoluzakladateľom a organizátorom výučby špecializácie Komerčné komunikácie, ktorá je orientovaná na úzku spoluprácu s praxou v kooperácii s profesijnými združeniami (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR pod.). V spolupráci s Asociáciou Public Relations Agentur každoročne organizuje Akadémiu PR. Je viceprezidentom Českej marketingovej spoločnosti. Vykonáva poradenskú činnosť pre rôzne vzdelávacie a podnikateľské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway pod.).

Má 12 rokov praxe vo výskumnej agentúre Psyma / Mareco. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých odborných publikácií zaoberajúcich sa marketingom, marketingovými a komerčnými komunikáciami, správaním spotrebiteľov a výskumom trhu.