Ing. Michal Filla, PhD. LL.M

Ing. Michal Filla, PhD. LL.M

Od roku 2000 je členom vrcholového manažmentu medzinárodnej skupiny Wienerberger SR v Českých Budějoviciach, kde zodpovedá okrem iného za účtovný, daňový, dotačný či payroll servis, právne služby, špeciálne projekty, oblasť interných predpisov a metodiky, interný audit a rad ďalších administratívnych služieb. Predtým pôsobil ako ekonóm a povereník pre systém kvality spoločnosti Cihelna Kinský, spol. s r. o., Kostolec nad Orlicí.

Vo svojej bakalárskej a diplomovej práci sa zaoberal vnútornými kontrolnými systémami v účtovníctve a v dizertačnej práci oblastí keramického priemyslu. Externe vyučoval odborné ekonomické predmety na Obchodnej akadémii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, Vyššej odbornej škole a Strednej priemyselnej škole v Rychnove nad Kněžnou a Obchodnej akadémii v Českých Budějoviciach. Podieľal sa aj na výučbe kurzu financie programu MBA Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe a ESBM. Spolupracuje aj s Ústavom manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Je držiteľom certifikátu Účtovný asistent SÚ a Profesionálneho certifikátu v manažmente Open University, kde spolupracoval na výučbe modulu financie.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily