doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

V súčasnej dobe pôsobí ako dekanka na Fakulte ekonomickej Západočeskej univerzity v Plzni, ďalej ako spolupracovníčka Strediska projektových aktivít. Venuje sa lektorskej a výskumné aktivity v oblasti finančného riadenia podnikov, investičného rozhodovania a auditu. Výsledky svojej práce publikovala v mnohých príspevkoch na tuzemských i zahraničných konferenciách, článkoch v odborných časopisoch a vydaných monografií. Je členkou Českej asociácie pre finančné riadenie a riešiteľkou niekoľkých výskumných i rozvojových projektov zameraných najmä na oblasť financií a riadenia podniku.