Ing. Martina Bozóky, Ph.D.

Ing. Martina Bozóky, Ph.D.

Vyštudovala odbor Personálny manažment na Sociálno-ekonomickej fakulte Trenčianskej univerzity v Trenčíne. V štúdiu pokračovala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Podnikový manažment. Tu pôsobila ako interný doktorand katedry marketingu, kde okrem prednášania a publikačnej činnosti spolupracovala na vedeckovýskumných a grantových projektoch. Po ukončení postgraduálneho štúdia pokračovala na Fakulte managementu ako externá spolupracovníčka katedry, vedúca a oponentka diplomových a bakalárskych prác. V roku 2015 spolupracovala aj s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde pôsobila ako oponentka a členka štátnicovej komisie. Odborné znalosti neskôr pretavila do hospodárskej praxe. Pracovala ako marketingová manažérka v IT spoločnosti, event manažérka v eventovej agentúre a tiež marketingová manažérka v celoslovenských regionálnych novinách.

Aktuálne pôsobí ako PR manažérka v oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva, kde sa podieľa na ATL a BTL marketingových aktivitách, príprave a spracovaní marketingových materiálov, rádio spotov, firemných a edukačných videí zameraných na správne triedenie odpadu. Podieľa sa na organizovaní rozsiahlych odborných konferencií a eventov pre odbornú i širokú verejnosť. Jej úlohou je i príprava a koordinácia inzertných kampaní v médiách. Aktívne komunikuje environmentálne témy prostredníctvom tlačových správ a PR článkov.

S Business Institut spolupracuje od roku 2016 ako lektorka MBA študijných programov.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily