Ing. Martin Marian

Ing. Martin Marian

V súčasnej dobe riaditeľ a majiteľ pražského rodinného hotela, konateľ a majiteľ špičkového moravského vinárstva s 25 ha viníc a produkciou kvalitných prívlastkových vín, na výrobe ktorých sa aktívne zúčastňuje. Absolvoval sommeliérske aj barmanské skúšky, je členom Asociácie sommeliérov. Okrem iného sa tiež spolupodieľa na projektovaní nových hotelových a gastronomických prevádzok, kde uplatňuje predovšetkým svoje praktické skúsenosti, ktoré získal počas svojej bohatej praxe.

Už v priebehu štúdia spolupodnikal v rodinnom hoteli v Prahe, čo mu umožnilo bezprostredne po dokončení štúdií získavať skúsenosti vo vedúcich pozíciách hotelových prevádzok v Českej republike, ale predovšetkým v zahraničí. Po návrate začal riadiť rodinný hotel v Prahe. Je autorom mnohých článkov o zaujímavých vinárskych regiónoch a reportáží z účasti v porotách vinárskych súťaží na medzinárodnej úrovni.

Je absolventom podnikohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe so špecializáciou cestovný ruch a Vysoké školy hotelovej v Prahe.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily