Ing. Martin Konečný, CISM

Ing. Martin Konečný, CISM

Martin je v súčasnej dobe lídrom tímu Guardians.cz, predovšetkým ale nezávislý konzultant a audítor kybernetickej a informačnej bezpečnosti s viac ako 10 ročnou praxou. Zaoberá sa primárne kybernetickým zákonom a implementáciou jeho požiadaviek do praxe.

Vyštudoval odbory "Manažérska informatika" a "Informačný manažment" na VUT v Brne, kde v súčasnej dobe študuje program MBA, odbor "Management podnikovej infraštruktúry".

Počas svojej praxe napríklad vytvoril agendu a procesy okolo regulácie a auditov/kontrol kybernetického zákona v rámci pôsobenia na NBÚ, neskôr NÚKIB. Stojí za projektom tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Zb. o kybernetickej bezpečnosti. Budoval agendu okolo ochrany osobných údajov (GDPR) v prostredí medzinárodnej firmy a pôsobil ako Cyber & Information Security Manager v energetickom sektore.

Martin je spoluautorom dvoch knižných publikácií - Kybernetická (ne)bezpečnosť. Problematika bezpečnosti v kybernetickom, Riadenie kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informácií.
Ďalej autorom radu odborných článkov, v poslednej dobe zameraných na problematiku kybernetického zákona a EÚ smerníc NIS a NIS2.

Na jar 2022 Martin založil expertnú komunitu CyberSecurityPlatform.cz, kde sa usiluje o vzájomné prepájanie expertov na kybernetickú a informačnú bezpečnosť so študentmi bezpečnostných odborov. Komunita je založená na online platforme, kde môžu jednotliví členovia zdieľať zaujímavý obsah a svoje skúsenosti, podieľať sa na tvorbe rôznych podporných materiálov a pod.