Ing. Martin Komorný, MBA, ALog

Ing. Martin Komorný, MBA, ALog

Martin Komorný pôsobí v oblasti logistiky 20 rokov. Je odborník v oblasti logistických technológií s medzinárodnými skúsenosťami zo súkromných, národných a nadnárodných spoločností. Je expertom na logistické technológie, automatizáciu, digitalizáciu a robotizáciu. Teraz pracuje ako manažér logistiky a konateľ poradensko-konzultačnej spoločnosti LEAN Logistic.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily