Ing. Martin Haluzík

Ing. Martin Haluzík

Momentálne pôsobí ako Interim Manažér a konzultant, ktorý sa vie rýchlo zorientovať v problematike firmy. Pripravuje strategické plány, ako zlepšiť výkonnosť firmy a zvýšiť pozíciu na trhu.
V roku 2012 získal bakalársky titul na Fakulte logistiky a krízového riadenia Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v odbore Logistika a manažment. Na svoje štúdium plynule nadviazal v magisterskom štúdiu na Fakulte manažmentu a ekonomiky v odbore Priemyselné inžinierstvo - informatika.

Špecializuje sa na premenu, reštrukturalizáciu v marketingovo riadených firmách, zavádzanie nových produktových radov a start-upov a to primárne v oblastiach potravinárstva, strojárstva, farmácie a chemického priemyslu.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily