Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Lukáš Moravec sa s tímom kolegov Centra daňových štúdií pri Katedre obchodu a financií Prevádzkovo ekonomické fakulty ČZU v Prahe zameriava na vzájomnú interakciu daňovej politiky štátu so správaním poplatníkov, rieši odhady daňovej medzery SR pre nepriame a príjmové dane, podieľa sa na tvorbe rizikových analýz najmä nepriamych daní a skúma alternatívy nastavenia dane z nehnuteľných vecí.

Lukáš Moravec dlhodobo pôsobí vo výbore International Fiscal Association SR, viac ako dekádu zastrešuje odborné konferencie, workshopy a profesné semináre s tématikou medzinárodného zdanenia, k problematike zdanenia predajov cez online platformy, aktuálne potom k možnostiam nastavenia dane z nehnuteľných vecí na úrovni obcí. Prednáša na ŠKODA AUTO Vysokej škole, kde sa zaoberá ekonomickými externalitami útlmu vozidiel so spaľovacím motorom v prospech elektromobility a na Vysokom učení technickom v Brne pôsobí v rámci výskumného tímu prevodných cien.