Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Je uznávanou expertkou v oblasti daní z príjmov právnických osôb. Jej pracovná pozícia je riaditeľka Sekcie výkonu daní vo finančnej správe. Od roku 2012 tiež pôsobí ako lektorka Ústavu práva a právnej vedy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje predmet Daňová optimalizácia v programoch LL.M a MBA.

Rovnako sa venuje prednáškovej činnosti formou odborných daňových seminárov pre verejnosť a tiež príležitostne spolupracuje s VŠE. Jej profesijné zameranie sa vzťahuje najmä na tému medzinárodného zdaňovania a správy nadnárodných podnikov.