Ing. Luděk Novák

Ing. Luděk Novák

Ing. Luděk Novák vyštudoval Stavebnú fakultu ČVUT v Prahe. Absolvoval postgraduálne štúdium Technického znalectva v odbore stavebníctvo a ekonomika - oceňovanie nehnuteľností v Ústave súdneho inžinierstva VUT Brno. Od roku 1988 je súdnym znalcom v odbore stavebníctvo a ekonomika, odvetvie ceny a odhady so špecializáciou na oceňovanie nehnuteľností. V roku 2004 bol certifikovaný Spoločnosťou pre certifikáciu odhadcov majetku ako odhadca majetku pre oceňovanie nehnuteľností, v roku 2006 aj so znalosťou Európskych oceňovacích štandardov vydaných TEGoVA.

Je členom Komory súdnych znalcov SR a Českej komory odhadcov majetku. Od roku 1995 spolupracuje ako externý odhadca nehnuteľností s vybranými peňažnými ústavmi (bankami) SR. Je majiteľom realitnej kancelárie so zameraním na sprostredkovanie predajov a prenájmov najmä rezidenčných nehnuteľností.

Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, galerijná činnosť a fotografovanie, ktoré je aj jeho ďalšou profesiou.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily