Ing. Libor Široký, CISM, CRISC, AMBCI

Ing. Libor Široký, CISM, CRISC, AMBCI

Od ukončenia vysokoškolského štúdia na Fakulte jadrovej a fyzikálne inžinierskej v roku 2000 pracuje ako samostatný konzultant v spoločnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o. V rámci projektov realizovaných za posledných 17 rokov u zákazníkov ako zo súkromného, ​​tak štátneho sektora sa špecializuje najmä na riadenie rizík ICT, zavádzanie systémov riadenia bezpečnosti informácií (ISMS), systémov riadenia kontinuity činností (BCMS) a audity informačnej bezpečnosti.

Od roku 2004 je členom britského Business Continuity Institute a certifikovaným expertom na havarijné plánovanie a riadenie kontinuity činnosti (AMBCI, Associate Member of the Business Continuity Institute). Od roku 2008 je členom profesijnej asociácie ISACA a držiteľom certifikácií CISM (Certified Information Security Manager) a CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control). Je držiteľom certifikátov ISMS Lead Auditor pre štandard ISO 27001 a BCMS Lead Auditor pre štandard ISO 22301.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily