Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

V súčasnej dobe je odbornou asistentkou na Katedre cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Prahe, venuje sa prednáškovej činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotného vzdelávania odborníkov i výskumnej a konzultačnej činnosti v odbore cestovný ruch. Členka prestížnej medzinárodnej organizácie odborníkov v oblasti cestovného ruchu AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism). Dlhodobo sa zaoberá obzvlášť problematikou cestovného ruchu Českej republiky, trendmi svetového cestovného ruchu a metodikou odborného vzdelávania v odbore cestovný ruch. Podieľa sa na medzinárodných projektoch zaoberajúcich sa modernizáciou vzdelávania odborníkov v turizmu v EÚ.

Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe vyštudovala odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu (1985) a učiteľstvo ekonomických predmetov (1988). Doktorandské štúdium absolvovala na tej istej vysokej škole na Fakulte financií a účtovníctva. Pracovala v kongresovom oddelení Československej vedeckotechnickej spoločnosti, neskôr na pozícii vedúcej odboru pre spoluprácu s regiónmi v Českej centrále cestovného ruchu.