Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová

Má mnohoročné skúsenosti v oblasti lektorskej, manažérske i poradenské. Od roku 1996 do roku 2007 zastávala manažérske pozície, napr. Bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovné agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti, riadenie ľudí a leadership. V poradenské a koučovacie praxi sa venuje osobnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikácia, zvládanie emócií a konfliktných situácií, zvládanie stresu, typológiu osobnosti, sebapoznávania, time managementu, stress manažmentu, personalistiky a riadenie ľudí. Ďalej sa zaoberá poradenstvom v oblasti školstva a vzdelávania pedagogických pracovníkov a má prax v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a ekonomiky, riadenia bytového družstva. Pôsobí ako trénerka v oblasti trénovania pamäti a mozgového joggingu.

Zameriava sa tiež na formy práce ako riadená diskusia, situačné tréning, sebaanalýza a práca v skupinách. Toto umožňuje aktívne zapojenie účastníkov a tým vysokú efektivitu seminárov. Účastníci oceňujú predovšetkým veľký rozsah vedomostí, zaujímavú formu komunikácie a praktické skúsenosti lektorky. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou vzdelávania a expertízy.