Ing. Klára Lauritzenová

Ing. Klára Lauritzenová

Akreditovaný kouč supervízor, konzultant v oblasti systémového myslenia, organizačného rozvoja a zmenových projektov, supervízor výcvikov koučov. Zakladateľka popredných spoločností v tomto odbore (Systemický institut, Extima), spoluzakladateľka a bývalá prezidentka Českej asociácie koučov, spoluorganizátorka European Sharing on Systems Thinking a členka European network of Appreciative Inquiry.

Vyštudovala VŠE a Ecole Supérieure de Commerce de Paris, ďalej má certifikáty z mnohých českých i zahraničných výcvikov špecializovaných na koučovanie a psychoterapiu. Vystupuje na našich i zahraničných konferenciách a píše články do odborných časopisov.

Vo svojej práci vychádza najmä zo systemického prístupu, ktorý sa ukazuje ako jeden z najúčinnejších prístupov práce s organizáciami a ľuďmi. Vedie k výraznému zkompetentňování, schopnosti systémovo myslieť, k trvalým zmenám a výsledkom.

Na organizácii sa vždy pozerá ako na komplexný živý systém, ku ktorého riadenie nemožno pristupovať mechanisticky. Nech vykonáva akúkoľvek prácu, vždy berie do úvahy charakter firemnej kultúry, stratégiu organizácie, vzťahy v systéme a potreby ľudí. Vďaka kvalifikáciu, rozsiahlym skúsenostiam a intuíciu dokáže vycítiť a pomenovať taká fakty o spoločnosti, ktorá spravidla jej členom unikajú, hoci sú pre fungovanie firmy úplne zásadné.

Všetka jej práca smeruje k zmenám v praxi organizácie. Vyšším cieľom práce je potom smerovanie k harmónii: aby sme rástli ako ľudia a boli šťastní. Medzi jej najdôležitejšie hodnoty patrí láska, sloboda, etika, pokora a múdrosť.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily