Ing. Kateřina Chaloupková

Ing. Kateřina Chaloupková

Vzdelanie získala na VŠE v odbore Podniková ekonomika a manažment. V rokoch 2020-2023 pôsobila na Katedre cestovného ruchu, Fakulty medzinárodných vzťahov ako odborná asistentka. V rámci výučby a svojho doktorandského štúdia sa venovala oblasti cestovného ruchu Českej republiky, manažment prevádzky CK/CA, novým technológiám, bariéram rozvoja cestovného ruchu, legislatívnemu vývoju a vplyvu inštitucionálneho prostredia a regulácie na podnikateľa v odbore.

Je autorkou alebo spoluautorkou niekoľkých odborných článkov vo vedeckých a recenzovaných časopisoch, a v profesných časopisoch TTG Czech Republic a C.O.T. Business. V priebehu svojej profesijnej kariéry v Asociácii slovenských cestovných kancelárií a agentúr pracuje od roku 2010 na pozícii výkonnej riaditeľky, je poverená pre komunikáciu s médiami a spolupodieľa sa na organizácii medzinárodných konferencií a celoštátnych kongresov AČCKA.

Je členkou špecializovaného výboru Tourism Committee v európskej asociácii ECTAA so sídlom v Bruseli. Od roku 2017 tiež spolupôsobí v rodinnej cestovnej kancelárii. Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine, chalupárčeniu, cestovaniu a lyžovaniu.