PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Vyštudovala Fakultu stavebnú Vysokého učení technického v Brne, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva. V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zamerala na štúdium a aplikáciu projektového riadenia. Svoje praktické skúsenosti preniesla do absolutória MBA profesijného vzdelávacieho programu zameraného na projektové riadenie. Pedagogické vzdelanie získala v študijnom programe Učiteľstvo ekonomických predmetov.

Od roku 2002 do 2011 bola odbornou asistentkou na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. V rokoch 2004-2005 tu viedla Ústav podnikovej ekonomiky.

V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastáva tu pozíciu zástupcu vedúceho Katedry manažmentu a ekonómie, kde prichádza do styku s mnohými vzdelávacími, organizačnými a výskumnými projektmi.

Prednáša v bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch doma aj v zahraničí. Lektorka Projektového riadenia v niekoľkých školiacich a vzdelávacích zariadení.