Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Pôsobí v rámci Ústavu správnych a sociálnych vied na Fakulte ekonomicko-správnej Univerzity Pardubice. Zameriava sa na manažment a ekonomiku zdravotníctva, štandardy a systémové riadenia kvality. Je členom Komory daňových poradcov ČR. V minulosti pracoval ako generálny riaditeľ Zdravotnej poisťovne Ministerstva vnútra ČR.