Ing. Karel Otýs

Ing. Karel Otýs

Počas svojej 30-ročnej praxe pracoval prevažne vo vedúcich pozíciách v manažmente, obchode i nákupe. V súčasnosti pôsobí na voľnej nohe ako lektor a konzultant pre firemný nákup a B2B obchod a taktiež ako krízový manažér. Medzi jeho klientov patria desiatky firiem zo strojárstva, automotive, dopravy, obchodu, financií a ďalších odborov. Pracuje predovšetkým s nákupnými a obchodnými tímami, ale aj s ďalšími profesiami, ktoré sú súčasťou nákupného a obchodného procesu. Medzi jeho obľúbené témy patrí vyjednávanie, interná komunikácia, stratégia nákupu a obchodu a obchodná prezentácia.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily