Ing. Julius Přenosil

Ing. Julius Přenosil

Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole logistiky v Přerove.

V priebehu svojej 40-ročnej praxe sa pohyboval v železničnom a špedičnom prostredí. Pôsobil v prevádzkových a následne v manažérskych funkciách v železničných spoločnostiach, bol spoločníkom firmy zaoberajúcej sa vývojom dopravného a špedičného softvéru. Pôsobil v odborných zväzoch a podieľal sa na výučbe v rámci vzdelávacieho projektu „Špedičný expert“.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily