Ing. Jitka Pánková

Ing. Jitka Pánková

Ing. Jitka Pánková

Absolventka VŠE odbor Účtovníctvo a finančné riadenie podniku. V posledných rokoch pracuje na pozícii finančnej riaditeľky vo výrobných spoločnostiach. Súčasne pôsobí vo vlastnej poradenskej spoločnosti Eurofin Management, s.r.o., ako konateľ a poradca pre controlling a finančné riadenie.

Vo svojej praxi sa zaoberala navrhovaním a zavádzaním systémov riadenia v oblasti účtovníctva, reportingu, kalkulácií, plánovania, nákladovej optimalizácie, nastavením prevádzkových a manažérskych informačných systémov pre podporu rozhodovania. Rovnako sa venovala personálnemu riadeniu, personálnym auditom a motivačným systémom zamestnancov. Znalosti získavala aj v oblasti finančného auditu. Svoje praktické skúsenosti z desiatok firiem rôznych odborov pôsobnosti uplatňuje v prednáškovej činnosti.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily