Ing. Jitka Pánková

Ing. Jitka Pánková

Absolventka VŠE odbor Účtovníctvo a finančné riadenie podniku. Aktuálne zastáva pozíciu finančnej riaditeľky vo firme MONTS s.r.o. Súčasne pôsobí vo vlastnej poradenskej spoločnosti Eurofin Management, s.r.o., ako konateľka a poradkyňa pre controlling a finančné riadenie.

Vo svojej praxi sa zaoberala navrhovaním a zavádzaním systémov riadenia v oblasti účtovníctva, reportingu, kalkulácií, plánovania, nákladovej optimalizácie, nastavením prevádzkových a manažérskych informačných systémov pre podporu rozhodovania. Rovnako sa venovala personálnemu riadeniu, personálnym auditom a motivačným systémom zamestnancov. Znalosti získavala aj v oblasti finančného auditu. Svoje praktické skúsenosti z desiatok firiem rôznych odborov pôsobnosti uplatňuje v prednáškovej činnosti.