Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Ing. Jiří Mach, Ph.D.

V súčasnej dobe pôsobí ako odborný asistent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Špecializuje sa na oblasť podnikovej ekonomiky, komoditné ekonomiky, investícií a ich financovanie, finančného plánovania. Pôsobil ako koordinátor zaoberajúci sa vedením personálnej agendy a školením zamestnancov v oblasti zberu dát a komunikácie. Má niekoľkoročné skúsenosti s lektorskou činnosťou v rámci podnikovej ekonomiky a finančného plánovania.

Absolvent magisterského programu poľnohospodárske inžinierstvo a doktorandského programu podniková a sektorová ekonomika na České zemědělské univerzitě v Prahe.