Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Pôsobí na Univerzite obrany v Brne. Okrem toho sa venuje certifikácii projektových manažérov a lektorskej činnosti v oblasti projektového riadenia. Je autorom a spoluautorom radu odborných článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch, ako aj odborných publikácií v oblasti projektového riadenia. V rokoch 2007 - 2009 bol členom výboru Spoločnosti pre projektové riadenie, os Od roku 2009 je viceprezidentom Spoločnosti pre projektové riadenie, os Od roku 2007 je výkonným manažér Certifikačného orgánu Spoločnosti pre projektové riadenie, os. Je držiteľom certifikátu IPMA Level B, Certified Senior Project Manager.