Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

Jan Mikulecký je popredný český odborník v oblasti kybernetickej bezpečnosti so skúsenosťami z korporátnych pozícií (Deloitte) a z vedenia štátneho podniku (NAKIT). Je expertom na riadenie informačných rizík a cloudovú bezpečnosť. Vyše 3 roky bol v Chicagu členom komisie pre tvorbu medzinárodne uznávaných testov CISM – ISACA CISM Test Enhancement Committee. Niekoľko rokov pôsobil v redakčnej rade Data Security Magazine a programovom výbore Information Security Summit. Teraz pracuje ako Managing Partner v konzultačnej spoločnosti 27security.