Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Okrem teoretických skúsení disponuje aj rozsiahlymi praktickými skúsenosťami, ktoré získal vo svojom predchádzajúcom pôsobení v bankovom sektore a ako firemný finančný poradca. V bankovom sektore zastával najrôznejšie pozície od analytika po prokuristu zahraničnej banky.

Doktorát získal v odbore financie na Masarykovej univerzite, kde pôsobí trvalo od roku 2007 na katedre financií Ekonomicko-správnej fakulty. Vo výučbe sa špecializuje predovšetkým na bankovníctvo, najmä Ekonomiku a riadenie bánk a Corporate banking. Jeho špecializáciou je predovšetkým ekonomika riadenia bánk. Výsledky svojej odbornej práce prezentuje na medzinárodných vedeckých konferenciách, zaradených do databázy Clarivate (Web of Science).

Teoretické a praktické skúsenosti využíva okrem prednáškovej a výskumnej práce na materskej univerzite aj na prednáškach na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Hochschule Bochum University of Applied Sciences. Pôsobí súčasne ako znalec so špecializáciou na bankovníctvo.